• Kiko Milano - Smart Fusion Lipstick

Kiko Milano - Smart Fusion Lipstick

Fotografia prodotto del lipstick Smart Fusion di Kiko Milano